Brio nieuws: April

Nieuws van de Buorkerij

Eindelijk kon er weer geschaatst worden op de ijsbaan. Dan is een après schaats wel heel toepasselijk. Of wij voor de bar kunnen zorgen. Oei, dat is wel heel kort dag. Gelukkig waren er snel 2 vrijwilligers bereid gevonden dit te willen doen. Snel nog wat inkopen doen en los kon het gaan. En los ging het, wat een drukte en wat een gezelligheid! Top georganiseerd door de ijsclub.

De spelers van het Terhernster Toneel repeteerden hard om het publiek te laten genieten van een prachtige voorstelling op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart. En genoten hebben ze….zowel het publiek als de spelers zelf. Na de voorstelling was het tijd voor de trekking van de lootjes, die men bij het entreekaartje kreeg. Daarna kwamen de hapjes en de drankjes en bleef het nog lange tijd erg gezellig. Een zeer geslaagd weekend.

De 14 van Terherne. Ook dit jaar weer een groot succes met heel veel deelnemers en heel veel vrijwilligers. Het eindpunt was in de Buorkerij waar een gitarist met zijn muziek de deelnemers opwachtte.
Deze avond was een mooie gelegenheid om uit te proberen hoe een “dubbele bar” werkt. De wachttijd voor een drankje was veel korter en het overzicht was voor ons veel beter. Dit gaan we vaker zo uitvoeren.

Helaas gaan de geplande danslessen niet door. Er zijn te weinig opgaven binnen gekomen. Na de zomer gaan we proberen of we dit opnieuw kunnen opstarten en dan wellicht op een andere dag en tijd. Ook zullen we dan bespreken of je je als individu kunt opgeven. Wordt vervolgd….

Bent u al vriend van de Buorkerij? Voor €15,- per jaar steunt u de Buorkerij (die het zonder subsidies moet doen). Voor informatie hierover kunt u terecht bij Foekje Postma (0566-689045)

Zonder vrijwilligers kunnen wij de Buorkerij niet draaiende houden. Daarom is er op zondag 22 april a.s. weer de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst om iedereen te bedanken voor hun inzet. Nog geen vrijwilliger? U kunt zich opgeven bij Glenda Vos (0566-689291)

Op zondag 29 april kunt u weer meedoen met de muzikale inloop. Of u komt relaxed luisteren naar wat de muzikanten ten gehore brengen. De koffie staat vanaf 15.00 uur voor u klaar. Wij hopen op een mooie opkomst.

Volg en like ons op facebook of kijk op www.debuorkerij-terherne.nl

Tot ziens in de Buorkerij!Email facebook